Sestava C

Stanislav Chimiak

František Jakubčík

Zdeněk Kučera st.

Jiří Žídek

Rostislav Moudrý

Michal Šikuta

Denis Šibal

Zdeněk Vavřínek