Sestava A

Pavel Dočekal

21.6.1969

Dominik Vavřínek

8.8.1994

Dušan Kovář

5.5.1963

Petr Krakovič

11.10.1969

Jan Werner

4.1.1989

Rudolf Škoula

1.12.1953

Josef Pozděch

19.2.1974

Stanislav Chimiák

10.4.1956

Rostislav Moudrý

4.11.1961