Sestava B

Jan Werner

4.1.1989

Rudolf Škoula

1.12.1953

Josef Pozděch

19.2.1974

Stanislav Chimiak

10.4.1956

Rostislav Moudrý

4.11.1961

František Jakubčík

15.4.1972

Jiří Žídek

10.9.1962

Zdeněk Kučera st.

23..3.1960

Michal Šikuta

19.4.1969

Aleš Mořický

11.2.1972